top of page

Oznanila od 23. do 30. oktobra 2022 (Šentjanž)Oznanila_30. NEDELJA MED LETOM (23. 10. 2022)
.pdf
Download PDF • 470KB

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE v soboto, 29. 10.: Branko Podvratnik, Janškovo Selo.

BRALKA BERIL v nedeljo, 30. 10.: Alenka Klančnik.


MISIJONSKA NEDELJA - Darovi današnje - misijonske - nedelje bodo namenjeni za misijone.


KARITAS bo v nedeljo pripravil vrečke za darove za ljudi v stiski. Vrečke prinesete nazaj na zahvalno nedeljo, 6. 11. Hrana bo namenjena za skladišče Karitas v Vrbju.


BIBLIČNA SKUPINA - V ponedeljek, 24. 10., bo ob 19.45 v župnišču pri Sv. Martinu redno srečanje biblične skupine (vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu). Letos bomo prebirali Janezov evangelij. Lepo vabljeni že dejavni in novi člani; srečanja so namenjena udeležencem/ljubiteljem Svetega pisma iz vseh župnij. Vabljeni!


SVETOPISEMSKE URICE - Za predšolske otroke (3 - 6 let) bomo začeli s svetopisemskimi uricami. Skupaj z otroki bomo s pomočjo lutk odkrivali Sveto pismo in moč Božje besede za vsakdanje življenje. Na srečanju dobrodošli tudi starši in stari starši. Srečanja bodo vsak četrtek ob 17. uri v kaplaniji (pri Sv. Martinu). Prvo srečanje bo v četrtek, 27. oktobra. Dobrodošle prijave v zakristiji, preko e-pošte, župnijske pisarne ali na telefon 051/382-836 (Cvetka Žlof).


NAMESTO SVEČ NA GROBOVE - Vabljeni, da ob spominu na rajne namesto preveč sveč darujete za mašne namene, za ljudi v stiski ali v dober namen. V velenjskih župnijah je pobuda, da namesto sveč na grobove darujete za kritje dolga, ki je nastal ob prenovi opornega zidu ob cerkvi v Starem Velenju (dolg znaša dobrih 33.000 €). Na voljo so simbolične zastavice, ki jih prejmete ob prostovoljnih prispevkih (priporočeni dar je vrednost ene sveče za zastavico) in jih ponesete na grobove vaših rajnih kot znamenje, da ste bili ob spominu na njih dobrodelni.


NAROČILO NAMENOV ZA SPOMINSKE MAŠE - Namene za spominske maše ob bližnjem prazniku vseh svetnikov lahko naročite v zakristiji ali jih oddate v župnijski pisarni oz. v nabiralnik.


RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 30. 10., bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Veseljak Velenje prispevek o prazniku vseh svetih in našem odnosu do smrti; pripravila ga bosta Milena in Peter Četina. Vabljeni k poslušanju (tudi na YouTube-u in Facebook-u).


Glede dogovarjanja za podeljevanje zakramentov (krst, poroka ...), za pogrebe in upravne ter pastoralne zadeve se iz župnij v soupravi (Ponikva, Šentilj, Šentjanž na Vinski Gori, Velenje - bl. A. M. Slomšek in Velenje - sv. Marija) obrnite na župnijski urad Župnije Velenje - sv. Martin, Šmarška cesta 2, Velenje; tel.: 03/897-56-80, e-pošta: pisarna@zupnija-velenje.si.

208 views0 comments
bottom of page