top of page

Nebeško kraljestvo je kot ...

Jezus primerja Nebeško kraljestvo z dobrim in slabim semenom. Ko je seme vzkalilo v pšenico, se je med njo zarasla ljuljka. Hlapci so Gospodarja o tem obvestili, on pa jim je povedal, da je ljuljko zasejal sovražnik.

Tako se tudi »pšenica in ljuljka« pojavljata v naših življenjih. Srečujemo se z mnogimi izzivi in preizkušnjami, a Jezus nas uči, naj se upremo zlu in vztrajamo na poti pravičnosti. Opominja nas, naj ne obsojamo drugih, saj smo tudi sami nagnjeni k napakam in grehom. Raje se obrnimo k sočutju in ljubezni do ljudi. Ob koncu pa bo Sin človekov poslal angele, ki bodo iz kraljestva napotili vse, ki delajo krivico, in takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta.

Brina Sever

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page