top of page

Največji blagor

Ob prebiranju blagrov mi pride na misel še en blagor, izrečen več kot trideset let pred »blagri« preprostemu nazareškemu dekletu. Ali ni Marija poosebitev vseh teh blagrov? Toliko je pretrpela, tvegala, izgubila … Sploh obstaja preizkušnja, ki je ni doživela Blagoslovljena med vsemi ženami? Kakšno življenje! Kakšen blagoslov!

Kolikokrat prosim Gospoda, naj blagoslavlja naša življenja. Si upam Njegov blagoslov tudi sprejeti – trpeti? Človeška logika srečnega življenja tukaj odpove, ostane samo še (za)upanje. »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« Zmorem odgovoriti kot Marija? »Moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku!«

Ana Marija Jevšenak

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Današnji evangeljski odlomek je kratek, a zato toliko bolj zgovoren. K delu v vinograd sta povabljena dva sinova. Prvi delo najprej odkloni, a nato »se premisli« in delo opravi. Drugi najprej zagotovi

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivi

Do sedemdesetkrat sedemkrat, pravi Gospod, da naj odpustimo. Vendar je naše srce velikokrat trdo in neusmiljeno. Kakor srce služabnika, ki se ni hotel usmiliti svojega služabnika. Vendar je Gospod z n

bottom of page