top of page

Največji blagor

Ob prebiranju blagrov mi pride na misel še en blagor, izrečen več kot trideset let pred »blagri« preprostemu nazareškemu dekletu. Ali ni Marija poosebitev vseh teh blagrov? Toliko je pretrpela, tvegala, izgubila … Sploh obstaja preizkušnja, ki je ni doživela Blagoslovljena med vsemi ženami? Kakšno življenje! Kakšen blagoslov!

Kolikokrat prosim Gospoda, naj blagoslavlja naša življenja. Si upam Njegov blagoslov tudi sprejeti – trpeti? Človeška logika srečnega življenja tukaj odpove, ostane samo še (za)upanje. »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« Zmorem odgovoriti kot Marija? »Moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku!«

Ana Marija Jevšenak

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

Pot našega zemeljskega življenja je kot vzpon na visoko goro, opisan v današnjem evangeliju. Vsaka pot se prične v dolini, kjer velikokrat v življenju iščemo samega sebe. Od nas samih je odvisno, če z

bottom of page