top of page

Največja zapoved

Kot pravi papež Benedikt XVI., je v ljubezni povzeta vsa Božja postava. Jezus nam v odlomku razkrije dve najpomembnejši zapovedi in ena izmed njiju je: "Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem." Ljubezen do Boga in bližnjega (kot pravi druga najpomembnejša zapoved) sta temelj naše vere. Kljub temu da je v Svetem pismu izpostavljenih ogromno nekih predpisov (npr. v Mojzesovi postavi, ki je vsebovala kar 613 zapovedi in prepovedi), je Jezus brez obotavljanja izbral prav ti dve zapovedi. Bistvo vsega je, da se Bogu odpiramo, se mu predamo z vsemi čuti, sposobnostmi, ga sprejmemo v svoje življenje in mu dopustimo, da vodi naše misli in odločitve. Mislim, da nam je Jezus skozi ta odlomek želel povedati prav to: »V življenju ljubi ljudi okoli sebe, ljubi Boga in se mu prepusti, pa bo tvoje življenje na Zemlji lepše.«

Eva Avberšek

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page