top of page

Ljubiti celo sovražnike

Živimo v času, ko je maščevanje nekaj samoumevnega, najbolj običajnega. Še starši so nam govorili, da če te kdo udari, mu vrni, ampak nikoli ne udari prvi. Jezus pa nam v današnjem evangeliju zapoveduje ravno nasprotno, da moramo biti ponižni in popustljivi. Nismo poklicani k maščevanju, ampak, da dajemo, delimo, posojamo in gremo z nekom še kako miljo dlje. Tudi ljubezen do naših najbližjih je pričakovana in samoumevna. Vendar je prava krščanska ljubezen ljubiti tudi ljudi, ki so nam sovražni ali nesimpatični. Šele ko začnemo ljubiti njih, smo sposobni, da ljudi ne delimo na dobre in slabe. Pri Bogu smo namreč vsi enaki.

Andrej Hrovat

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Sam

Pot našega zemeljskega življenja je kot vzpon na visoko goro, opisan v današnjem evangeliju. Vsaka pot se prične v dolini, kjer velikokrat v življenju iščemo samega sebe. Od nas samih je odvisno, če z

bottom of page