top of page

Jezusova popolna izročitev

Jezusovo trpljenje, popolna predaja življenju, usodi in Božji volji so nam lahko zgled v vsakem trenutku našega življenja, ko se naše poti in usode ne odvijajo po naših pričakovanjih. Ko stopimo korak nazaj in na naše življenje pogledamo skozi očala hvaležnosti in iskrene ljubezni, se mu lahko popolnoma predamo. Predamo njegovi poti in namenu, ki kot reka teče ne glede na naš upor. V Jezusovem trpljenju na križu poleg čiste ljubezni do človeštva vidim namreč tudi popolno predajo življenju in usodi. In ravno predaja je pot v svobodo življenja in miru vsakega posameznika.

Lara Oprešnik

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Dobri Pastir

So voditelji, ki ne kažejo sočutja do drugih ljudi in se ne zanimajo za njihove potrebe ali težave. Namesto tega so osredotočeni na dosego lastnih ciljev, ne glede na posledice za druge. Takšni vodite

Prošnja za goreče srce

Premnogokrat tipamo, otipamo in ne čutimo. Prav tako se je zgodilo učencema, ki sta Jezusa prepoznala po lomljenju kruha. Ob spoznanju, da je stopil On mednje, sta postala vznemirjena … Oh,  kolikokra

Neverni Tomaž

Zaradi dogodka iz današnjega evangelija je apostol Tomaž postal »slaven« in se ga je prijel izraz neverni Tomaž. Vsak se je že kdaj znašel v vlogi Tomaža, ko ni verjel drugemu na besedo, ampak se je m

Kommentare


bottom of page