top of page

Jezus - živa voda

Evangelij o Samarijanki pri vodnjaku nas uči, da moramo biti dobri do vseh ljudi. Nikar ne smemo misliti, da so drugačni ljudje manj vredni. Jezus je ogovoril Samarijanko kljub temu, da so veljali Samarijani za Jude kot manjvredni. Z besedami: »Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikoli žejen,« nam želi Jezus povedati, da je on sam živa voda in izvir večnega življenja. Od nas samih pa je odvisno, ali bomo ob polnem vodnjaku Božje milosti ostali žejni.

Bojana Brilej

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Indijski jezuitski duhovnik in pisatelj Anthony de Mello je zapisal: »Mir najdeš samo v pritrditvi.« Z leti vedno bolj dojemam resničnost te misli. Izkušam, da je življenje ne glede na različne okoliš

Kako dobro vidimo? Kaj vidimo takrat, ko se zazremo v svet okoli nas? Zares pomenljive iztočnice evangelija nas danes nagovarjajo, da razmislimo o darovih, ki smo jih prejeli ob rojstvu in se nam dane

Pot našega zemeljskega življenja je kot vzpon na visoko goro, opisan v današnjem evangeliju. Vsaka pot se prične v dolini, kjer velikokrat v življenju iščemo samega sebe. Od nas samih je odvisno, če z

bottom of page