top of page

Božja pravičnost

Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Ljudje sodimo po tem, kar vidimo, Božja pravica pa se ravna po namenih srca in ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. Krivice Bog ne dela nikomur. Prav vsi imamo možnost, da bi bili srečni tu na Zemlji in nato vso večnost. V življenju nam manjka ljubezni do bližnjega, tu nastopita tudi nevoščljivost in privoščljivost, ki pa ju lahko kot dobri Jezusovi učenci vedno premagamo z ljubeznijo, potrpežljivostjo, predvsem pa moramo gledati in videti s srcem!

Urša Rep Vodlan

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page