top of page

Biti luč in sol

Gospod, danes me vabiš, da bi zasvetil v temo sveta. Vabiš me, da delam dobra dela, da zaplavam proti toku tega sveta. To je tako težko. Ti me opogumljaš, ko mi govoriš, da sem tisti drobcen ščepec soli, ki počasi spreminja današnjo miselnost. Gospod, pomagaj mi, da bom v vsakem, še tako majhnem dobrem delu začutil zrno soli, ki sodeluje s Tabo pri spreminjanju tega sveta.

Ivan Sobočan

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Božja beseda te nedelje je zelo lepo zapisana. Veliko stvari me je nagovorilo, predvsem, ko je Janez rekel: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvez

Kaj pomislim ob tem? Na konec življenja, sveta. Razmišljam o času. Imam ga, zmeraj premalo. Velikokrat rečem: bom jutri. Danes sem utrujena, bom jutri naredila. Danes sem preutrujena in pač ne bom pr

Kaj mi hoče Jezus povedati, ko pravi: »Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Preprosto to, da moram v vsakem bratu videti Njega, ki je Pot,

bottom of page