top of page

Voda

Dva atoma vodika in en atom kisika skupaj sestavljajo za življenje nepogrešljivo snov, vodo. Je skoraj brezbarvna, brez vonja in okusa. V večjem ali manjšem odstotku se nahaja malodane povsod. Kjer je ni, ni življenja. V človeškem telesu je je nekje med 60 in 70%, v vinu okrog 85 %. Tako preprosta stvar, pa tako zelo pomembna, da brez nje ne moremo živeti.


In voda je tudi osrednja vsebina tretje postne nedelje. Po postanku v puščavi (kjer ni vode) in na gori (kjer prav tako ni vode) smo tokrat priče srečanju Jezusa in žene ob vodnjaku, neusahljivem viru vode. V opoldanski vročini ob izviru vode želita potešiti žejo. Sprva žejo po vodi. A kmalu ugotovita, da tudi odžejanje s to vodo ne osreči povsem. Še vedno obstaja neka druga žeja. Pri Jezusu žeja po tem, da oddaljene in odrinjene na rob vrača v človeka vredno življenje. Bo Samarijanka še ena, ki ji bo pomagal odkriti njeno dostojanstvo in jo vrnil življenje? - Pri ženi žeja po tem, da bi bila ljubljena. Pa ni bila; ne s strani petih bivših mož ne od sedanjega. Ji lahko Jezus - sedmi mož, s katerim se sreča - pomaga odkriti, po čem jo pravzaprav žeja? Še več: ji lahko razkrije vir te vode?


Zanimivo: Jezus v opoldanski vročini na sušnem področju uporabi podobo vode, da pokaže na človekovo veliko žejo po ljubezni in po Bogu. Apostol Janez to dvoje enači, ko zapiše: Bog = ljubezen (1 Jn 4,16). In res: če dobro pomislimo, so vsa naša hrepenenja in iskanja povezana z željo biti ljubljen tak, kakršen si. In to zmore v polnosti le Bog. To je pokazal po svojem Sinu, ki nam je s smrtjo na križu odprl izvir vode, ki teče v večno življenje, potem ko sta iz njegove prebodene krvi pritekli kri in voda, prvini življenja.


Žena je po srečanju z Jezusom našla vir žive vode, ki odžeja. Svoje odkritje je navdušeno delila z rojaki. In ti, kje se napajaš? S kom deliš izkušnjo, kaj te v tvojih iskanjih najbolj odžeja in okrepi?

Janko Rezar, župnik

14 views0 comments

Recent Posts

See All

V današnjem evangeliju Jezus zajoka ob grobu dobrega prijatelja Lazarja, ki ga nato obudi od mrtvih in jasno pokaže, da Božje delovanje presega vse zemeljsko, celo grob in smrt. Greh lahko primerjamo

Jezus ozdravlja telesno in duhovno slepoto. Evangelist Janez nam predstavi sleporojenega, ki se na Jezusovo besedo umije v jeruzalemskem vodnjaku Siloa. Prevod besede Siloa pomeni »poslan« ali »voden«

Potem, ko nas je bogoslužje postnega časa najprej povabilo v puščavo, k hoji za Jezusom, da bi skupaj z Njim premagovali vsakršne skušnjave, nas zdaj spodbuja, da se z Njim povzpnemo še na 'goro molit

bottom of page