top of page

22. 01. 2023 - 3. nedelja med letom - nedelja Božje besede

Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:

Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,

ob poti k morju, onkraj Jordana,

poganska Galileja!

Ljudstvo, ki je sedelo v temi,je zagledalo veliko luč;

in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,

je zasvetila luč.

Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.

Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.

Danes je nedelja Božja besede, dan, ko počastimo moč in milost, ki ju vsebuje Božja beseda v Svetem pismu. To je beseda, ki so jo učenci poslušali dan za dnem. Lahko nas spreminja, kakor je spreminjala njih. Lahko nas potolaži, obsodi in nam dvigne srce v nebesa. Lahko nas spravi na kolena v ponižnem kesanju in nas dvigne v veselem slavljenju.

Želimo doživeti, kako Božja beseda oživi v nas? Posnemajmo apostole. Družimo se z Jezusom in se potopimo v njegovo besedo. Zastavljajmo mu vprašanja o tem, kar bomo prebrali, in v molitvenem duhu prisluhnimo njegovim odgovorom. Potrebna sta čas in vztrajnost, toda nagrada je resnično vredna truda. Tako kot apostoli bomo osebno spoznali Jezusa kot njega, čigar ljubezen večno traja in čigar usmiljenje nima konca.

(povzeto: Beseda med nami, januar-februar)

Naj nam bo današnja nedelja izziv in spodbuda, da vzamemo v roke svoje Sveto pismo in ga začnimo brati; morda poiščemo posebno mesto kamor bomo dali Sveto pismo in nas bo opominjalo na moč Božje besede; morda si skupaj kot družina damo izziv redno branje Svetega Pisma,.....

Naj nas Sveti Duh navdihne in pomaga, da bomo znali odkriti moč Božje besede za vsakdanje življenje...
54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page