top of page

2. velikonočna - bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

Jn 20, 19 - 31


Tomaž je videl. Učenci so videli. Favstina je videla. Deček iz filma Nebesa so resnična je videl! "Blagor jim," bi rekel človek. Sploh tisti, čigar molitev se je kdaj prelila v otroško iskreno prošnjo: "Gospod, tako rad(a) bi te vsaj za trenutek videl(a)!"

Jezus ne blagruje njih, blagruje mene, ki lahko verujem. In če imam poleg zrnca vere še izkušnjo, da mi je bilo odpuščeno; če poznam mir, ki ga daje Gospod, če vem, kako boli zavrženost in kako vse oživi, ko si z brati in sestrami eno srce in ena duša, potem me nedelja Božjega usmiljenja pošilja na misijo: med grešnike in izgubljene, da jih povabim k Jezusu. Po mojem današnjem dejanju ljubezni so lahko rešeni oni in njihove hiše!

(povzeto: Magnifikat, april 2024)

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page