top of page

Čas za spreobrnjenje

Ko so Janeza zaprli v ječo, se je dopolnil čas za spreobrnitev in verovanje evangeliju. Prvi učenci so takoj prepoznali Jezusov klic in šli za njim. Kako pa nas kliče Jezus? Smo ga kdaj preslišali, ker še ni dozorel naš čas ali še nismo bili pripravljeni? Današnja nedelja nas vzpodbuja, da z branjem Božje besede, ki je vir življenja in nam daje luč, utrdimo našo vero in sprejmemo Jezusov klic. Poslanstvo, ki smo ga kot kristjani prejeli s krstom, pa krepimo s prošnjami Sv. Duhu, da nam daje moč in nas vodi, da bomo lahko širili Božjo ljubezen.

      Marija Zabukovnik

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Njega poslušajte!

V odlomku Oče postavi Jezusa za našega učitelja in pravi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«. Evangelij nas spodbuja, da razmislimo o tem, kdaj in kako slišimo Jezusa. Je del našega vsakdanj

Soočenje s skušnjavami

Evangelij govori o Jezusovem postu in njegovem vstopu v javno delovanje. Vsak dan se srečujemo z najrazličnejšimi skušnjavami, a se imamo možnost potruditi in jih premagati - lahko smo močnejši od nji

Upanje

V kolikor evangelijski odlomek preslikamo v današnji čas, gobavost vsekakor ni več ena izmed najpogostejših bolezni. Na žalost pa obstaja ogromno drugih zdravstvenih stanj, ki lahko človeka postavijo

bottom of page